SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Introduction to pedagogy - CZV832001
Title: Úvod do pedagogiky
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Classification: Teaching > Basics of Pedagogics
Annotation - Czech
Cílem předmětu je uvést studenty do porozumění pedagogickým pojmům a kategoriím, stručně je seznámit s pojetím pedagogiky jako vědy a s problematikou českého školského systému.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Pedagogika jako věda, normativní a empirická dimenze pedagogiky, systém pedagogických věd

2. Podstata výchovy (struktura a systém výchovy, role výchovy ve vývoji člověka a ve společnosti)

3. Vzdělání a vzdělávání, cíle vzdělávání

4. Klíčové diskursy v pedagogice

5. Modely školských systémů a školský systém v ČR

6. Systém kurikulárních dokumentů na pozadí vzdělávací politiky EU

7. kompetenční model kurikula v základním a středním vzdělání a v přípravě učitelů.

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha