SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Psychology of Adolescence - CZV832002
Title: Psychologie dospívání
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Classification: Teaching > Psychology
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na pochopení vývojových zákonitostí a specifických změn v psychice i chování lidí v období dospívání (prepuberta, puberta, adolescence). Hlavním cílem je chápání tohoto období v celém kontinuu vývoje a schopnost aplikace těchto poznatků ve specifických situacích ve školním prostředí v roli učitele.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Periodizace vývoje: klasické rozlišování jednotlivých období, psychoanalytické pojetí vývoje S. Freuda, Eriksonova periodizace vývoje, Arnettův koncept Emerging adulhood

2. Biologický vývoj v dospívání

3. Kognitivní a emoční vývoj v období dospívání

4. Morální vývoj v období dospívání (Piaget, Kohlberg)

5. Identita a sebepojetí v dospívání: Pojetí identity ve vývojové psychologii, sebepojetí a identita v dospívání, Eriksonův a Marciův přístup, identita jako příslušnost ke skupině, novodobý fenomén virtuální identity

6. Sociální vývoj, vztah k dospělým, rodičům, vrstevníkům - vývoj kamarádských vztahů, vliv internetu na kamarádské vztahy, subkultury mládeže a jejich rizika a dopady na školní prostředí, rané partnerské vztahy

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha