SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Social psychology and ped. communication - CZV832004
Title: Sociální psychologie a pedag. komunikace
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Lorenzová Jitka doc. PhDr. Ph.D.
Nováková Schöffelová Miroslava PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Classification: Psychology > Communication, Social Psychology
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Student se seznámí se základními sociálně psychologickými poznatky, které souvisejí přímo nebo zprostředkovaně s pedagogickou činností. Osvojování těchto poznatků v teoretické rovině je spojováno s odkazy na jejich uplatnění v praxi, zejména pokud jde o individuální přístup k lidem, komunikaci aktérů školního vzdělávání (učitelé, rodiče, žáci ve třídě, další odborníci), týmovou práci a kontakty s širší veřejností.
Last update: Nováková Schöffelová Miroslava (03.07.2024)
Syllabus - Czech

1. Sociální percepce a kognice, atribuce a atribuční chyba

2. Malé sociální skupiny a dynamika jejich utváření

3. Postoje, stereotypy a předsudky, násilí a agrese

4. Sociální interakce a sociální komunikace

5. Konflikty a jejich konsensuální a konstruktivní řešení komunikačními nástroji

6. Prosociální chování a altruismus, afiliace, atraktivita a láska

7. Sociální komunikace učitele s rodiči, kolegy, žáky a dalšími odborníky

8. Zásady pedagogické komunikace

Last update: Nováková Schöffelová Miroslava (03.07.2024)
 
VŠCHT Praha