SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832006
Title: Pedagogická diagnostika žáka a škol. třídy
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: High Radka Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem kurzu je zkvalitňování profesních kompetencí při využití diagnostických metod nezbytných pro práci učitele. Dále motivace k cílené spolupráci s rodiči a s ostatními odborníky působícími při výchově a vzdělávání dětí a mládeže.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika, její cíle a okruhy působnosti

2. Pedagogická diagnostika dílčích funkcí

3. Diagnostika stylu učení žáků studentů

4. Metody pedagogické diagnostiky užívané učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence

5. Diagnostika sociálního klimatu třídy

6. Spolupráce s poradenským zařízením v oblasti psychologické diagnostiky.

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha