SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832007
Title: Hodnocení výsledků učení žáků
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcemi, typy a metodami hodnocení výsledků učení žáků. Studenti se naučí plánovat výuku a hodnotit její dopad na rozvoj znalostí a dovedností žáků, konstruovat didaktické testy a analyzovat je. Studenti se také seznámí s mezinárodními výzkumy, jako jsou TIMSS a PISA.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Hodnocení ve škole, formativní a sumativní hodnocení

2. Sebehodnocení žáka a studenta

3. Slovní hodnocení

4. Mezinárodní výzkumy a žebříčky

5. Druhy didaktických testů,

6. Postup konstrukce didaktického testu

7. Typy a vlastnosti testových úloh

8. Validita a reliabilita testu, standardizace testu

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha