SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832010
Title: Profesní a osobnostní rozvoj učitele
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Kurz má poskytnout základní orientaci v problematice profesního a osobního rozvoje a dalšího vzdělávání učitelů (DVU). Studenti se seznámí se základními pojmy a teoretickými východisky profesního a kariérního rozvoje učitelů a se současným stavem DVU v České republice. Studujícím budou poskytnuty základní témata a možnosti, díky kterým je možné rozvíjet vlastní profesní kompetence a profesní identitu.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Základní pojmy a teoretická východiska profese učitele, standard učitelské profese, reflektivní model učitelského vzdělávání

2. Další vzdělávání učitelů v kontextu vzdělávání dospělých, typy DVU, formy, metody a zaměření, kritéria kvality vzdělávacího programu DVU

3. Mentoring a profesní podpora začínajících učitelů

4. Učitelovo pojetí výuky, práce s portfoliem

5. Osobnostní zrání v učitelské profesi, profesní sebepojetí učitele a jeho utváření, využití akčního výzkumu pro vlastní profesní rozvoj

6. Autodiagnostika učitele,

7. Stresory v učitelské praxi, syndrom vyhoření a jak mu předcházet

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha