SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832011
Title: Školský management a školní legislativa
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Hradecký Pavel Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Školský management - úvod do problematiky

2. Struktura a řízení školství - MŠMT - koncepce a strategie řízení - ISCED, EQF - školská zařízení - financování

3. Vzdělávací a školská politika a její problémy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky - vzdělávací programy (RVP, ŠVP)

4. Management školy a jeho specifika

5. Vnitřní řízení školy - právní subjektivita škol

6. Řízení školy - zákonné úpravy, vyhlášky, nařízení

7. Řízení školy - rozhodování a plánování (procesy školy)

8. Řízení školy - organizování, lidský faktor ve školském managementu (procesy školy)

9. Řízení školy - kontrola a hodnocení ve škole (procesy školy)

10. Klima školy - úloha vedení školy

11. Marketing školy, vztah rodiny a školy

12. Projektové řízení, projektové financování, možnost využívání výstupů projektů

13. Škola jako centrum celoživotního učení - vzájemné učení a spolupráce učitelů, komunity praxe a poznání, centra kolegiální podpory

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha