SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
a - CZV832012
Title: Metodologický seminář k závěrečné práci
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Jirkovská Blanka PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)
V rámci předmětu získají studenti teoretické vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a vlastní zpracování závěrečné práce. Seznámí se s různými přístupy ke zpracování odborného textu a se základními metodami výzkumu. Zvláštní důraz bude kladen na možnosti akčního výzkumu.
Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)

1. Obsahová a formální stránka závěrečné práce

2. Práce s odbornou literaturou, citační etika

3. Využití akčního výzkumu pro zpracování závěrečné práce

4. Kvalitativní metody vhodné pro zpracování závěrečné práce - rozhovor, kasuistika

5. Kvantitativní metody vhodné pro zpracování závěrečné práce - dotazník, jeho zpracování a vyhodnocení

 
VŠCHT Praha