SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832015
Title: Didaktika chemie II
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Holzhauser Petr RNDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty s didaktikou nejdůležitější a nejobtížnějších partií obecné, analytické, fyzikální, organické chemie a biochemie. Upozornit na kritická místa ve výuce chemie a na možnosti jejich zvládnutí. Naučit je pracovat s miskoncepty žáků a studentů ve výuce chemie.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Učitelovo pojetí kritických, klíčových a dynamických míst kurikula chemie

2. Žákovské a studentské miskoncepce ve výuce chemie

3. Didaktika obecné chemie - názvy, vzorce, rovnice; veličiny, jednotky, výpočty ze vzorců; struktura atomu a periodický systém;

chemická vazba a struktura molekul, skupenské stavy látky; chemické reakce, rovnice a vyčíslování, rovnováha

4. Didaktika analytické chemie - stechiometrie, výpočty z rovnic, kvantitativní analytické metody

5. Didaktika fyzikální chemie - energetika chemických reakcí (termodynamika); rychlost chemických reakcí (kinetika)

6. Didaktika anorganické chemie - chemie prvků hlavních skupin;

chemie přechodných kovů

7. Didaktika organické chemie - struktura a vlastnosti organických sloučenin; reakce organických sloučenin

8. Didaktika biochemie - biomolekuly, nadmolekulární struktury, metabolické dráhy a cykly

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha