SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832016
Title: ICT ve výuce chemie
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Studenti se v předmětu seznámí s využitím informačních současných i historických informačních a komunikačních technologií používaných při výuce chemie. Výstupem předmětu je vlastní výukový materiál na vybrané téma vypracovaný s využitím probíraných technologií a obhájený před studijní skupinou. Pro výuku je k dispozici učebna vybavená prezentační technikou, interaktivní tabulí a zařízením pro virtuální realitu.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Technické vybavení multimediálních učeben

2. Prezentační technika a její využití pro výuku chemie

3. Zpracování audia pro výukovou lekci v chemii

4. Zpracování videa pro výukovou lekci v chemii

5. Mobilní zařízení a m-learning ve výuce chemie

6. Rozšířená a virtuální realita ve výuce chemie

8. Interaktivní tabule a displeje

9. Specializovaný software v chemii

10. Výukový software

11. E-learningové systémy (LMS, MOOC)

12. Informační zdroje a digitální zdroje výukových materiálů

13. Virtuální a převrácená třída ve výuce chemie

14. Digitální kompetence učitele chemie (DigCompEdu)

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha