a - CZV832017
Title: Laboratoř didaktiky chemie I
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Examination dates   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je navázat na získané teoretické didaktické poznatky prostřednictvím praktických laboratorních úloh. Studenti se během laboratoří seznámí s širokým spektrem experimentů z oblasti anorganické, analytické a fyzikální chemie využitelných ve výuce chemie i při její popularizaci. Studenti si při práci v laboratoři utvrdí správné techniky práce a bezpečnostní návyky při manipulaci s chemickými látkami. Díky vzájemné demonstraci prováděných experimentů a následné zpětné vazbě studenti zároveň posílí svoje kompetence v oblasti měkkých dovedností.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Bezpečnost a technika práce ve školní chemické laboratoři

2. Vodík, kyslík a halogeny / Školní chemický experiment jako model.

3. Síra, selen a dusík / Demonstrační experimenty.

4. Fosfor, arsen, antimon, bismut / Funkce školního chemického experimentu.

5. Alkalické kovy, kovy alkalických zemin, hliník a lanthanoidy

6. Titan, vanad, chrom a mangan / Fáze realizace školních experimentů.

7. Železo, kobalt, nikl a zinek / Třídění školních experimentů z gnoseologického hlediska.

8. Měď, stříbro, zlato, platina a rtuť / Nakládání s odpadními látkami

9. Nanochemie, elektrochemie a materiálové chemie / Didaktická transformace v laboratorních úlohách

10. Efektní anorganické pokusy / Popularizace vědy prostřednictvím chemických pokusů

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)