SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Education of Gifted Students - CZV832019
Title: Vzdělávání nadaných žáků v chemii
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mudrák Jiří doc. Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologických koncepcích talentu a nadání, zaměřuje se na specifika nadání v přírodních vědách a zdůrazňuje důležitost vnímání individuality žáka. Speciálně-pedagogické hledisko objasňuje možnosti podpůrných opatření ve škole v rámci společného vzdělávání. Didaktická perspektiva přináší metody práce s nadanými žáky a rozvoj jejich dovedností v předmětu chemie. Dále jsou představeny odborné aktivity (soutěže a mimoškolní a volnočasové aktivity), zaměřené na rozvoj přírodovědného nadání.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Charakteristika nadaných, koncepce nadání

2. Nadaní žáci v přírodních vědách

3. Stávání se nadaným: příprava jako rozvoj potenciálu

4. Motivace a rozvoj lidského potenciálu

5. Individualizace a personalizace výuky, vrstevnaté učební úlohy.

6. Nadání jako speciální vzdělávací potřeba. Plán pedagogické podpory, podpůrná opatření, žáci s dvojí výjimečností.

7. Rozvoj dovedností nadaných žáků ve výuce chemie.

8. Chemická Olympiáda, tvorba úloh a jejich využití.

9. Letní soustředění a tábory pro nadané žáky, přírodovědné soutěže.

9. Badatelsky orientovaná výuka v chemii.

10. Mimoškolní aktivity: Talnet, SOČ.

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha