SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832020
Title: Propedeutická praxe
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem předmětu je poznání reality školního prostředí a získání hlubokého analytického vhledu do profesních činností učitele a do individuálních a sociálních charakteristik žáků. Studenti se v přímém pobytu ve škole na pedagogické praxi budou věnovat pozorování výuky, rozhovorům s aktéry vzdělávání, analýze dokumentů. Nedílnou součástí kurzu bude osvojování důležitých znalostí v legislativní, administrativní, bezpečnostní a zdravotní problematice, relevantních pro učitelskou profesi.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Příprava na praxi, základní informace o škole - ŠVP, výroční zpráva a další dokumenty

2. Minimum právních, bezpečnostních a zdravotnických znalostí

3. Odborné tematické konzultace s pracovníky školy: výuková a mimovýuková náplň práce učitele, školní poradenské pracoviště, asistent pedagoga ve výuce chemie

4. Pozorování, rozhovory a analýza dokumentů ve škole, sběr dat pro individuální projekt

5. Zpracování individuálního projektu

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha