SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832021
Title: Oborově didaktická praxe I
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Předmět navazuje na propedeutickou pedagogickou praxi a na reflektivní seminář k propedeutické praxi. Jeho cílem je prohloubit zkušenost studentů s prostředím školy a profesí učitele a získání elementárních oborově didaktických zkušeností s výukou. Studenti budou přiděleni ke konkrétnímu učiteli chemie na základní nebo střední škole, u něhož budou v průběhu semestru praktikovat. Praktikování spočívá v pomoci učiteli při přípravě, realizaci i reflexi výuky na základě mikrovýstupů a aktivní účasti na párové výuce. Mohou také doučovat žáky, pracovat s talentovanými žáky nebo asistovat při výuce konkrétnímu žákovi. Dále mohou připravovat a opravovat testy a domácí úkoly z chemie, pomáhat při chemických soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá v souvislosti výukou chemie.
Last update: Čapek Adamec Martin (30.01.2023)
Syllabus - Czech

Úvodní seminář

2. Příprava a plánování výukové lekce pro mikrovýstup

3. Realizace mikrovýstupu

4. Zapojení do doučování žáků

5. Opravy domácích úloh a testů

6. Příprava didaktických pomůcek a materiálů včetně digitálních

7. Průběžná diskuze s učitelem i garantem praxí a s ostatními studenty

8. Účastnit se na dalších pedagogických procesech školy (porady, předmětové komise, tvorba ŠVP, řešení výchovných problémů žáků formou výchovných komisí nebo školní případové konference, komunikovat s rodiči a dalšími odborníky ve škole, spolupráce s asistentem pedagoga aj.)

9. Vedení vlastního portfolia

Last update: Čapek Adamec Martin (30.01.2023)
 
VŠCHT Praha