SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832023
Title: Reflektivní seminář k proped. praxi
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Seminář doprovází propedeutickou praxi. Je veden jak z pedagogické a oborově didaktické, tak z psychologické perspektivy. Témata se opírají o praktickou zkušenost studentů ve školním prostředí. Smyslem je učinit zjevným implicitní vědění studentů, prohloubit jejich vhled do porozumění pedagogickým procesům školy (školní administrativa, orientace a podpora žákova učení, spolupráce školy a rodiny, spolupráce školních týmů aj.).
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Pedagogická reflexe praxe, zaměřená na oborově didaktické aspekty výuky chemie - reflexe studentských náslechů

2. Psychologická reflexe praxe, zaměřená na individuální a sociální charakteristiky žáků a studentů

3. Práce s miskoncepty studujících ohledně výuky, učitelské profese

4. Reflexe pedagogických procesů školy (kultura školy, komunikace a spolupráce, předmětové komise aj.)

5. Reflexe spolupráce aktérů školního vzdělávání

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha