SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2021/2022
  
a - CZV832024
Title: Reflektivní seminář k Oborově didaktické praxi I
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)
Reflektivní seminář doprovází oborově didaktickou praxi I. Smyslem je naučit studenty rozlišovat mezi implicitními a reflektovanými způsoby pedagogického uvažování a jednání na obsazích jejich oborově didaktické praxe.
Syllabus - Czech
Last update: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.10.2023)

1. Akční, implicitní a reflektivní vědění jako nástroj učitelského vědění a jednání

2. Pedagogická reflexe praxe, zaměřená na oborově didaktické aspekty výuky chemie - reflexe vlastních mikrovýstupů

3. Psychologická reflexe praxe, zaměřená na individuální a sociální charakteristiky žáků a studentů

4. Miskoncepty žáků ve výuce chemie

5. Reflexe pedagogických procesů školy (kultura školy, komunikace a spolupráce, předmětové komise aj.)

5. Reflexe spolupráce aktérů školního vzdělávání

 
VŠCHT Praha