SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
a - CZV832025
Title: Reflektivní seminář k Oborově didaktické praxi II
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, MC [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Reflektivní seminář doprovází oborově didaktickou praxi I. Smyslem je rozvíjet reflexivní kompetenci ve vztahu k obsahu, žákovi, vlastním profesním kvalitám a makro-kontextu školního vzdělávání.
Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Syllabus - Czech

1. Pedagogická reflexe praxe, zaměřená na oborově didaktické aspekty výuky chemie - reflexe vlastních mikrovýstupů

2. Psychologická reflexe praxe, zaměřená na individuální a sociální charakteristiky žáků a studentů

3. Reflexe rozvoje profesních kvalit

  • dovednosti pedagogické a sociální komunikace
  • postoje k profesi,
  • profesní identity - pojetí výuky a závazku vůči kvalitě učení žáků (interní hodnota ped.) profese

4. Reflexe školské politiky, silných i deficitních stránek školního vzdělání (např. strukturálních)

Last update: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
 
VŠCHT Praha