SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Communication skills I - CZV837001
Title: Cvičení z praktického jazyka I
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Hlavním cílem je rozšířit a rozvíjet znalosti a dovednosti studentů tak, aby se zlepšila jejich schopnost plynně a efektivně komunikovat v angličtině, vnímat různé stylové roviny, skryté významy slov, kolokace, apod. Součástí cvičení jsou poslechy s úkoly zaměřenými na zlepšení porozumění a procvičování jazykových funkcí v různých situacích. Soustavná pozornost je věnována problémům způsobeným interferencí mateřského jazyka.
Last update: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literature - Czech

NEF Advanced, (C. Oxengen, C. Latham-Koenig ) ISBN: 978-0-19-450206-1 - Language Practice for First (M.Vince) ISBN: 978-0-230-46375-2 - Grammar for CAE and Proficiency (M.Hewings) ISBN: 978-0-521-71375-7 Speakout Advanced (D. Williams) ISBN: 978-1-4082-1642-2 - Games for Vocabulary Practice (O´Dell F., Head K) ISBN: 9780521006514 - BBC Learning English (www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teach) - National Geographic English language teaching: Footprint Reading Library(www.elt.heinle.com/cgi-telt/course_product)

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Syllabus

1 Introduction “Getting to know you”; 2 Self-portrait; 3 Family background; 4 Personality; 5 What motives you?; 6 Revise and check; 7 Colloquial English; 8 Lost in Translation; 9 Can´t live without it; 10 History goes to the motives; 11 Fact or fiction?; 12 Revision

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet ve formě písemného testu

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha