SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Phonetics II - CZV837007
Title: Fonetika II
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Ve fonetice bude důraz kladen na praktické procvičování výslovnosti hlásek, slov ale i vyšších větných celků, dále intonace a rytmu, vedoucích k celkovému zdokonalování zvukové stránky ústního projevu, na pochopení souvislostí mezi psanou a mluvenou podobou jazyka. Seminář se zaměřuje i na praktickou výuku výslovnosti a poskytování zpětné vazby ve výuce anglického jazyka.
Last update: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literature - Czech

Výslovnost angličtiny na pozadí češtiny (D. Melen) ISBN: 978-80-904-3062-4 - English Pronunciation in Use (M. Hancock) ISBN: 0521001854 - Speaking Clearly (P. Rogerson, J. Gilbert) ISBN: 978-0521312875

Last update: Pavelková Hana (24.11.2020)
Syllabus - Czech

1. Individual sounds, or segmentals; phonetic transcription

2. Consonant sounds

3. Vowel sounds

4. Linking

5. Elison

6. Revision

Last update: Pavelková Hana (24.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet ve formě písemného testu

Last update: Pavelková Hana (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha