SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Lexicology I - CZV837010
Title: Lexikologie I
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Lexikologie podává výklad o slovotvorném systému angličtiny z hlediska morfologického i sémantického. Objasňuje problematiku významu slov, jejich pojetí a strukturu. Z praktického hlediska se zaměřuje především na způsoby a prostředky obohacování slovní zásoby (např. odvozování, skládání, přejímání, zkracování), typy slovních spojení (sousloví, idiomy, přirovnání) nebo na změny významu slov a jejich příčiny (změna významu a formy, specifikace významu). Semináře také přibližují odlišnosti ve variantách angličtiny a seznamují se základy textové analýzy. Součástí seminářů je práce s různými typy slovníků a korpusů.
Last update: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literature - Czech

Lexicology – A Short Introduction (M. A.K. Halliday) ISBN: 9780826494795 - Vocabulary Activities (P. Ur) ISBN: 978-0-521-18114-3 - Using Collocations for Natural English (E. Walter, K. Woodford) ISBN: 978-1-905085-52-1 - English Vocabulary in Use Advanced (M.McCarthy) ISBN: 9780521677462 - English Phrasal Verbs in Use Advanced (M.McCarthy) ISBN: 9780521684187 - How to Teach Vocabulary (S. Thornbury) ISBN: 9780582429666 - A Way With Words Resource Pack 1/2 (S.Redman, R.Ellis) ISBN: 9780521477758/ ISBN: 9780521477772 - Text and Discourse Analysis (R.Salkie) ISBN: 9780415092784 - English Words – History and Structure (R. Stockwell, D. Minkova) ISBN: 9780521709170 - Word for Word (S. Clark, G. Pointon) ISBN: 9780194327558 - Encyclopedia of the English Language (D.Crystal) ISBN: 9780521530330

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Syllabus - Czech

1. Introduction to Lexicology (2h); 2. Morphology and Word formation – Prefixes (2h); 3. Morphology and Word formation – Suffixes (2h); 4. Word formation - Compound words (2h); 5. Changing English - Borrowings, Blends, Neologisms (2h); 6. Using Dictionaries + Corpus Data, Concordances (2h); 7. Easily Confused Words and False Friends (2h); 8. In-class Test (2h)

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Zápočet ve formě písemného testu

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha