SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2021/2022
  
Methodology, Age Groups I - CZV837013
Title: Metodika, specifika věkových skupin ZŠ
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: preparatory study
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

How to Teach English (J. Harmer) ISBN: 978-1-4058-4774-2 -Learning Teaching. Second Edition (J. Scrivener) ISBN: 978-1-4050-1399-4 - A Course in Language Teaching (P.Ur) ISBN: 978-1-107-68467-6. -Learner-based Teaching (C. Campbell, H. Kryszewska) -Crazy Animals (F. Copland) ISBN: 978-0-86355-693-7 - Choosing your Coursebook ( A. Cunningworth) - CLIL Activities (L. Dale. and R.Tanner) ISBN: 978-0-521-14984 - Motivational Strategies in the Language Classroom (Z. Dorney) -Language Activities for Teenagers (S. Lindstromberg) ISBN: 0-521-54193 -Exam Classes (P.May) ISBN-10: 0194372081 - Teenagers (G.Lewis) ISBN:978- 0 19- 442577-3 - Motivational Teaching (N.Thorner) ISBN:978-0-19-420042-4 - Young Learners (S.Philips) ISBN978-0-19-437195-7

Syllabus - Czech
Last update: Pátková Vlasta (17.02.2021)

Semestr 3: 1. Specifika žáků mladšího školního věku 2. Přednosti audio-orální metody 3. Pestrost metod v heterogenní třídě (individaualizace, diferenciace, TPR, role play, práce s příběhem, s písničkou a s říkadly, jazz-chants, vedení k práci ve skupině, hry, aj.) 4. Osobní přístup učitele, kreativita, formování pozitivního postoje k jazykové výuce (pozitivní klima ve třídě, pozitivní zpětná vazba) 5. Integrované dovednosti 6. Materiály – tvorba pracovních listů/adaptace aktivit pro vybranou věkovou skupinu

Course completion requirements - Czech
Last update: Čápová Jitka Bc. DiS. (24.11.2020)

Zápočet ve formě písemného testu

 
VŠCHT Praha