SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Morphology - CZV837016
Title: Morfologie
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Cílem předmětu je utřídění znalostí o slovních druzích. Morfologie se zaměřuje na všechny slovní druhy a jejich morfologickou charakteristiku s důrazem na podstatné jméno a sloveso a jeho gramatické kategorie. Pozornost je věnována upevnění a bezpečnému zvládnutí jevů v praxi. Významné postavení anglického slovesa ve větě reflektuje odlišný systém časů v angličtině a vazby slovesa na další gramatické kategorie (např. předložkové vazby nebo příslovce).
Last update: Pavelková Hana (10.02.2021)
Literature - Czech

Cambridge Grammar of English (R. Carter, M.McCarthy) ISBN: 9780521674393; Practical English Usage (M. Swan) ISBN: 9780194202435; Collins Cobuild English Grammar ISBN: 13: 978-0007158027; Oxford English Grammar Course Advanced (M. Swan, C. Walker) ISBN: 9780194414937; Longman Advanced Grammar (L.G. Alexander) ISBN: 978-0582403833; Morfologie současné angličtiny (L. Dušková, A. Klégr, M. Malá, P. Šaldová) ISBN: 9788024620282; English Grammar in Use (R. Murphy) ISBN: 9781108586627

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Syllabus - Czech

1. Nouns – 2h 2. Nouns; Agreement – 2h 3. Agreement; Determiners; Articles – 2h 4. Articles – 2h 5. Quantifiers – 2h 6. Pronouns -2h 7. Adjectives -2h 8. Adverbs -2h 9. Verbs – 2h 10. Verbs – 2h 11. Prepositions – 2h 12. Revision – 2h

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Písemná zkouška

Last update: Pavelková Hana (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha