SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Writing II - CZV837018
Title: Psaní II
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Kurz se zaměřuje na zvládnutí základních dovedností formálního písemného projevu v anglickém jazyce - struktura odstavce, eseje, abstraktu. Dále klade důraz na odstranění nejčastějších jazykových chyb, rozlišení formálního a neformálního stylu, zvládnutí interpunkce, i schopnosti správně citovat a používat sekundární literaturu.
Last update: Pavelková Hana (11.02.2021)
Literature - Czech

New Headway Academic Skills Reading, Writing, and Study Skills (S. Philpot and L. Curnick) ISBN: 978-0-19-471576-8; Cambridge Academic English (M. Hewings) ISBN: 978-0-521-16520-4; Academic Vocabulary in Use (M. McCarthy, F. O’Dell) ISBN: 978-0-521-68939-7;Write for College (P. Sebranek, V. Meyer, D. Kemper) ISBN: 0-669-44402-2

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
Syllabus - Czech

1. Introduction; plagiarism 2. Using primary and secondary sources 1 3. Using primary and secondary sources 2 4. Paraphrasing 1 5. Paraphrasing 2 6. Review

Last update: Pavelková Hana (24.11.2020)
Course completion requirements - Czech

Písemný zápočet

Last update: Čápová Jitka (24.11.2020)
 
VŠCHT Praha