SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
- - CZV837036
Title: Mediální komunikace pro manažery
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/80, other [HS]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
"Kurz dává absolventům základní představu o struktuře a fungování médií masové komunikace v České republice. Umožňuje pochopit zákonitosti, jimiž se řídí redakční politika médií, a v praktické komunikaci s médii je respektovat. Součástí kurzu je výklad základních pojmů, užívaných při řízení a posuzování médií masové komunikace, a přehled platné české mediální legislativy. Kurz poskytuje elementární dovednosti v kontaktu se sdělovacími prostředky a vytváří dobré předpoklady k jejich dalšímu rozvíjení."
Last update: Krátká Jana (26.10.2021)
Syllabus - Czech

Česká mediální krajina

Konvergence médií

Mediální zákony

Gatekeeping

Rozvoj sociálních sítí a dočasný zánik gatekeepingu

Jak dosáhnout žádoucí pozornosti médií masové komunikace

Krizová komunikace

Mediální komunikace v praxi

Závěrečný seminář - rozhovor s hosty

Last update: Krátká Jana (26.10.2021)
Course completion requirements - Czech

Účast 60 % a seminární práce

Last update: Krátká Jana (26.10.2021)
 
VŠCHT Praha