SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Industrial Revolution Heritage in Museum Collections - CZV837038
Title: Movité průmyslové dědictví ve sbírkách muzejní povahy
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/3, other [HT]
Extent per academic year: 52 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na kvalifikovanou odbornou správu sbírek muzejní povahy, založených na sbírkových předmětech industriální provenience (akvizice, evidence, konzervace, prezentace, edukace). Klade důraz na propojení sbírkových předmětů a jejich souborů s historickým kontextem doby jejich vzniku a jejich využití k prezentaci a edukaci.
Last update: Krátká Jana (13.09.2021)
Syllabus - Czech

Průmyslová revoluce, zrození technické civilizace a muzeum jako inspirace (15. a 16. října 2021)

Dědictví průmyslové revoluce: uměleckoprůmyslová a technická muzea (23. a 23. října 2021)

Historie a současnost: muzejní síť v České republice, zákon a vyhláška (5. a 6. listopadu 2021)

Symbióza expozic a depozitářů (12. a 13. listopadu 2021)

Muzeum žije: výstavy a edukace (19. a 20. listopadu 2021)

Nezbytný atribut muzea: věda a výzkum (26. a 27. listopadu 2021)

Závěrečný seminář (3. prosince 2021)

Last update: Krátká Jana (13.09.2021)
 
VŠCHT Praha