Industrial Revolution Heritage in Museum Collections - CZV837038
Title: Movité průmyslové dědictví ve sbírkách muzejní povahy
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/3, other [HT]
Extent per academic year: 52 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (13.09.2021)
Předmět je zaměřen na kvalifikovanou odbornou správu sbírek muzejní povahy, založených na sbírkových předmětech industriální provenience (akvizice, evidence, konzervace, prezentace, edukace). Klade důraz na propojení sbírkových předmětů a jejich souborů s historickým kontextem doby jejich vzniku a jejich využití k prezentaci a edukaci.
Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (13.09.2021)

Průmyslová revoluce, zrození technické civilizace a muzeum jako inspirace (15. a 16. října 2021)

Dědictví průmyslové revoluce: uměleckoprůmyslová a technická muzea (23. a 23. října 2021)

Historie a současnost: muzejní síť v České republice, zákon a vyhláška (5. a 6. listopadu 2021)

Symbióza expozic a depozitářů (12. a 13. listopadu 2021)

Muzeum žije: výstavy a edukace (19. a 20. listopadu 2021)

Nezbytný atribut muzea: věda a výzkum (26. a 27. listopadu 2021)

Závěrečný seminář (3. prosince 2021)