SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Intensive Czech for HE 1 - CZV837040
Title: Intensive Czech for HE 1
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/280, other [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Nováková Irena Petra PhDr.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (13.09.2021)
Kurz je určen zahraničním studentům, kteří mají zájem o studium v češtině na českých vysokých školách. Předchozí znalost českého jazyka se nepředpokládá, kurz je určen úplným začátečníkům. Cílem kurzu je osvojení a postupné prohlubování všech řečových dovedností (čtení, poslechu, mluvení a psaní) a komunikativních kompetencí tak, aby studenti byli schopni jazyk prakticky využívat a zvládnout nejen běžné životní situace v cizí zemi, orientaci v odlišném prostředí, ale především přijímací řízení na vysoké školy a následné studium odborných předmětů jejich budoucí specializace.
Literature - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (13.09.2021)

Kestřánková a kolektiv: Čeština pro cizince (A1/2 – B2)

Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (13.09.2021)

ZS a LS:

týden 1 - 10 učebnice A1/2

týden 11 - 19 učebnice B1

týden 20 - 28 učebnice B2

 
VŠCHT Praha