SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Czech language and Czech Life, Institutions and History I - CZV837047
Title: Český jazyk a reálie I
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/8, C [HT]
Extent per academic year: 100 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D.
Nováková Irena Petra PhDr.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (04.08.2022)
Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce u stávajících, budoucích či potenciálních studentů českých vysokých škol s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana. Cílem kurzu je • Podpořit rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce, • Podpořit osvojení si základních reálií České republiky, • Podpořit integraci do české společnosti a na pracovní trh.
Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (04.08.2022)

Česky krok za krokem 1 (L 1-24)

Ústavní systém a jeho vývoj

Hlavní město Praha

Úvod do historie a geografie českých zemí

České umění a kultura

České hospodářství

Literatura:

Česky krok za krokem 1 a 2 (A1/2 - B2)

Vlastní materiály

 
VŠCHT Praha