SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  

The web interface of the Educational Info System will be unavailable from 1 August to 2 August due to planned maintenance.

 

Thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.

English B2 – 56S - CZV837049
Title: Angličtina B2 – 56S
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/3, other [HT]
Extent per academic year: 56 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Mc Donnell David Carroll
Annotation - Czech
Výuka se zaměřuje na všechny čtyři jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) důraz je kladen na morfologii i syntax (přít., min. a bud. časy, předpřítomný čas, pořádek slov ve větě, vedlejší věty, spojovací výrazy apod.) a na jejich důkladné procvičení v praktickém mluveném jazyce. Cílem integrované fonetiky je praktické procvičování výslovnosti, intonace a rytmu, vedoucí k celkovému zdokonalování zvukové stránky ústního projevu, k pochopení souvislostí mezi psanou a mluvenou stránkou jazyka a uvědomění si rozdílu mezi ČJ a AJ. Převažující komunikativní metoda směřuje k získání komplexní dovednosti (souboru jazykových znalostí, zkušeností a schopností) komunikovat v angličtině o praktických tématech pracovního a osobního života. Výběr hlavních témat vychází z témat ve zvolené učebnici odpovídající jazykové úrovně.
Last update: Krátká Jana (14.09.2022)
Literature - Czech

English Grammar in Use

English Vocabulary in Use

Discussions A-Z

New English File Intermediate

Easy Readers Collection

ELS Library online

Last update: Krátká Jana (14.09.2022)
 
VŠCHT Praha