SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Technology transfer & Intellectual property protection - CZV837058
Title: Transfer technologii a ochrana duševního vlastnictví
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:0/2, MC [HT]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Zahrádka Jaromír RNDr. Ing. Ph.D.
Cholasta Roman JUDr.
Annotation - Czech
Předmět se zaměřuje na problematiku technologického transferu a komercionalizaci uplatnění výsledku, a to jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu právního.
Last update: Krátká Jana (21.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Úvod do práva duševního vlastnictví - Práva průmyslová

2. Transfer technologií - vymezení obsahu

3. Úvod do práva duševního vlastnictví - autorská práva a smluvní ochrana práv

4. A2B spolupráce, právní a etické otázky (smluvní výzkum, společný výzkum, licencování, spin off...)

5. Registrace a udržování práv průmyslového vlastnictví

6. Tržní potenciál a generátory hodnoty inovativních technologií, tržní výklenky, merketingová a strategická analýza nových technologií.

7. Vymáhání práv duševního vlastnictví, zajišťování důkazů

8. Identifikace tržního uplatnění, výzkum trhu a jeho potřeb.

9. Smluvní aspekty nakládání s duševním vlastnictvím

10. Ocenění nehmotného majetku

11. Shrnutí, praktické příklady, závěrečný test

12. Perspektiva investora - finančního nebo strategického, hodnocení vstupu a odhad výstupu, směnná hodnota podílu, cíle investora, nástroje zajištění vzhledem k riziku.

Last update: Krátká Jana (21.09.2023)
 
VŠCHT Praha