SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Strategic and Digital Procurement Course II - CZV837063
Title: Strategický a digitální nákup II
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/4, Ex [HS]
Extent per academic year: 140 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Annotation - Czech
Cyklus přednášek a workshopů pro nákupčí z firemního i veřejného sektoru. Cílem je rozvinout znalosti a dovednosti nákupčích v klíčových oblastech: category management, řízení vztahu s dodavateli, specifikace, řízení potřeb, nákupní strategie, řízení životního cyklu, e-procurement, nákup inovací, contract management, hodnocení dodavatelů, reporting, řízení konfliktů a vyjednávání, vertikální komunikace, řízení zainteresovaných stran, vedení nákupního týmu, compliance a etika, řízení výkonosti a řízení rizika.
Last update: Krátká Jana (06.02.2024)
Syllabus - Czech

Sylabus předmětů Strategický a digitální nákup I a II

category management

řízení vztahu s dodavateli

specifikace

řízení potřeb

nákupní strategie

řízení životního cyklu

e-procurement

nákup inovací

contract management

hodnocení dodavatelů

reporting

řízení konfliktů a vyjednávání

vertikální komunikace

řízení zainteresovaných stran

vedení nákupního týmu

compliance a etika

řízení výkonosti

řízení rizika

Literatura předmětu Vašek, J. (2024). Podpůrné materiály pro kurz Strategický a digitální nákup. Praha, VŠCHT ÚEM. (e-book)

Last update: Krátká Jana (06.02.2024)
 
VŠCHT Praha