SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2021/2022
  

On Sunday, February 12, 2023, service work will realise on the SIS web interface. Access to the system will be restricted.

We apologize for any inconvenience caused

Secondary school professional activity - CZV9530001
Title: Středoškolská odborná činnost
Guaranteed by: Department of Lifelong Learning (953)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2021 to 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course for students of another faculty
course taught by another faculty
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Krátká Jana Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (14.01.2022)
Individuální laboratorní projekt pro středoškoláky. Studenti středních škol vypracovávají individuální práci jejíž sepsání vede k obhajobě práce v soutěži SOČ.
Teaching methods - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (14.01.2022)

laboratorní práce pod vedením garanta práce

práce se zadává na základě individuální dohody a vypsané práce

 
VŠCHT Praha