SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Secondary school professional activity - CZV9530001
Title: Středoškolská odborná činnost
Guaranteed by: Department of Lifelong Learning (953)
Actual: from 2021 to 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4 other [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course for students of another faculty
course taught by another faculty
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Krátká Jana Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (14.01.2022)
Individuální laboratorní projekt pro středoškoláky. Studenti středních škol vypracovávají individuální práci jejíž sepsání vede k obhajobě práce v soutěži SOČ.
Teaching methods - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (14.01.2022)

laboratorní práce pod vedením garanta práce

práce se zadává na základě individuální dohody a vypsané práce

 
VŠCHT Praha