Secondary school professional activity - CZV9530001
Title: Středoškolská odborná činnost
Guaranteed by: Department of Lifelong Learning (953)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/4, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course for students of another faculty
course taught by another faculty
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Class: Kurz CŽV
Examination dates   
Annotation - Czech
Individuální laboratorní projekt pro středoškoláky. Studenti středních škol vypracovávají individuální práci jejíž sepsání vede k obhajobě práce v soutěži SOČ.
Last update: Krátká Jana (14.01.2022)
Teaching methods - Czech

laboratorní práce pod vedením garanta práce

práce se zadává na základě individuální dohody a vypsané práce

Last update: Krátká Jana (14.01.2022)