SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Conservation of Building Materials and Degradation Theories - D148003
Title: Konzervace stavebních materiálů a teorie jejich degradace
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2015 to 2020
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kotlík Petr doc. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course focuses on developing of knowledge of the causes and ways of damaging of historic buildings materials - natural and artificial - and the methods and procedures of their treatment.
Last update: KOTLIKP (12.10.2015)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět popsat principy poškozování anorganických stavebních materiálů památkových objektů (přírodních i uměle vyráběných), mechanizmy jednotlivých typů jejich koroze a degradace a způsoby jejich poznání. Budou schopni navrhnout postupy a prostředky jejich čistění, konsolidace a povrchové úpravy a postupy a materiály pro tmely, doplňky a kopie artefaktů architektury nebo uměleckých či řemeslných památek.

Last update: KOTLIKP (05.10.2015)
Literature -

R:

Winkler E. M.: Stone in architecture: properties, durability. Springer, Wien 1994.

Mora P.. Mora L. a Philippot P.: Conservation of wall paintings. Butterworths, London - Boston 1984

A:

Ashurst J. a Dimes F. G.: Conservation of building and decorative stone. Butterworths-Heinemann, London - Boston 1998.

Last update: KOTLIKP (14.05.2014)
Syllabus -

1. Natural rocks, origin, properties, application areas

2. Ceramic building materials, production, properties

3. Building binder, characterization, production, properties

4. Corrosion processes of silicate materials of works of art and craft

5. Evaluation of silicate materials properties

6. Cleaning of surface of silicate materials - methods and materials

7. Consolidation of silicate building materials - methods and materials

8. Treatment of silicate surfaces - methods and materials

9. Materials for putties, additions and copies of silicate objects

10. Molds for preparation of silicate objects copies

Last update: KOTLIKP (14.05.2014)
Course completion requirements -

Oral exam

Last update: KOTLIKP (14.05.2014)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
1 / 5 20 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha