SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Selected methods of instrumental analysis - D215006
Title: Vybrané metody instrumentální analýzy
Guaranteed by: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels (215)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2017 to 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hrabal Richard prof. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět je určen pro studenty postgraduálního studia oborů Biochemie, Mikrobiologie a dalších věd o žívé přírodě a klade si za cíl seznámit studenty se základy moderních instrumentálních metod a jejich aplikacemi ve výše zmíněných oborech. Během kurzu budou probírány hmotnostní spektrometrie, spektroskopie nukleární magnetické rezonance, optická a elektronová mikroskopie, rentgenová krystalografie a povrchová plasmonová rezonance. Úvodní blok je věnován výpočetním metodám jako, např. molekulová dynamika, dále práci s databázemi a metodám visualizace molekulových struktur.
Last update: Hrabal Richard (19.01.2018)
Aim of the course - Czech

Výstupem studia není vychovat specialisty v moderních instrumentálních technikách, nýbrž poskytnou studentům přehled o nich a zejména znalosti jejich využití pro řešení vlastních vědeckých projektů.

Last update: Hrabal Richard (19.01.2018)
 
VŠCHT Praha