SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Environmental Risc Assesment - D240005
Title: Rizika v životním prostředí
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2011 to 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Janků Josef doc. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Úloha vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnostní inženýrství a systematický přístup ke zvyšování bezpečnosti. Nehodovost a statistika ztrát. Modely rizikových situací. Metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu a hodnocení ekologického rizika. Zákony "O prevenci závažných havárií", "O integrovaném záchranném systému" a další zákony.
Last update: TAJ240 (04.11.2015)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Využít svých nabytých znalostí principů bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů v chemických provozech

Připravit bezpečnostní plány chemického provozu

Aplikovat základní a pokročilé metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu a obdobných provozech

Last update: TAJ240 (04.11.2015)
Literature - Czech

D:

Daniel A. Crowl, Joseph F. Louvar: Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications, Prentice-Hall, Inc.,Englewood Cliffs, New Persey 07632, 1990

Christian Kirchsteiger: Risk assessment and management in the context of the Seveso II Directive, Elsevier 1998

Last update: TAJ240 (04.11.2015)
Learning resources - Czech

http://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Last update: TAJ240 (04.11.2015)
Syllabus - Czech

Vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Nehodovost a statistiky ztrát

Metodologie hodnocení pracovního rizika, Prevence nehod a havárií

Největší a nejznámější havárie ve světě

Vliv hospodářské činnosti na životní prostředí, Principy bezpečnosti práce a prevence pracovních úrazů

Toxikologie, průmyslová hygiena a obecná strategie bezpečnosti práce

Systematický přístup ke zvyšování bezpečnosti, zákony CR

Hodnocení ekologického rizika

Modely rizikových situací (Checklist Analysis, PHA, What-if..,..)

Metodologie hodnocení rizika v chemickém průmyslu (Event Tree a Faul Tree)

Systematické postupy stanovení rizika procesu (HAZOP)

Last update: TAJ240 (04.11.2015)
 
VŠCHT Praha