SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Advanced Decontamination Technology - D240006
Title: Pokročilé dekontaminační technologie
Guaranteed by: Department of Environmental Chemistry (240)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2011
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kubal Martin prof. Dr. Ing.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Kubal Martin prof. Dr. Ing. (15.11.2018)
The course provide to students complex and deep knowledge from the field of the subsurface pollution and remediation. The course consists of three sections: 1) Basic subsurface remediation techniques 2) Progressive remediation techniques 3) Legislative and administratice aspects of the subsurface remediation. After successfully passing the course the students will be able to design and operate the technologicla units applicable within the field of the subsurface remediation.
Aim of the course - Czech
Last update: TAJ240 (04.11.2015)

Studenti budou umět v souladu se sylabem aplikovat rozsáhlý encyklopedický aparát z oblasti sanačních technologií na problematiku kontaminovaných zemin a znečištěné podzemní vody. Dále se budou orientovat v aktuálních administrativních a legislativních mechanismech souvisejících s nápravou ekologických škod.

Literature - Czech
Last update: TAJ240 (04.11.2015)

Z:

V. Matějů a kol.: Kompendium sanačních technologií, Vodní zdoje Ekomonitor, s.r.o., Chrudim, 2006, ISBN: 80-86832-15-5.

D:

R. Stegmann a kol.: Treatment of Contaminated Soil, Springer 2001, ISBN:3-540-41736-2.

J. Kuo: Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation, Lewis Publishers 1998, ISBN: 1-56670-238-0.

Learning resources - Czech
Last update: TAJ240 (04.11.2015)

http://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Syllabus - Czech
Last update: TAJ240 (04.11.2015)

Správní a právní aspekty sanace starých zátěží

Úvod do problematiky starých ekologických zátěží

Kontaminované zeminy - klasifikace a základní charakteristiky

Fyzikálně-chemické základy sanačních technologií

Chemicko inženýrské základy sanačních technologií

Analýza rizika

Venting, Sanační čerpání, Bioremediace, Přirozená atenuace

In-situ chemická oxidace, In-situ chemická redukce

Termické sanační metody

Membránové procesy

 
VŠCHT Praha