SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
  
Down-stream Processing in Biotechnology - D319020
Title: Down-stream processing v biotechnologii
Guaranteed by: Department of Biotechnology (319)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2011
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Melzoch Karel prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: AP319004, P319004
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (19.08.2011)
"Separační procesy - jejich role a postavení v biotechnologiích. Jednotkové operace vedoucí od substrátu k produktu, operace používané pro zakoncentrování produktu, jeho přečištění a finalizaci. Klasifikace jednotkových operací, princip a charakteriskika procesu, látková a enthalpická bilance, kinetika procesu, přístrojové vybavení a zařízení. Řízení a modelování jednotlivých operací. Strategie a ekonomika při volbě separační techniky a celkové purifikační sekvence. Integrované procesy - spojení bioprocesu s down-stream"" technikami. Realizace separačních procesů v laboratorním měřítku a průmyslové praxi. "
 
VŠCHT Praha