SubjectsSubjects(version: 924)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Virology - D320057
Title: Základy virologie
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2011
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (22.08.2011)
V průběhu kursu získá student základní znalosti o taxonomii virů, jejich struktuře a interakci s hostitelskou buňkou. Budou probrány jednotlivé kroky životního cyklu virů, transkripční strategie i interakce s aparátem hostitele. V závěrečné části budou diskutovány významní zástupci virů z hlediska lidské patogenese.
 
VŠCHT Praha