SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2021/2022
  
Hygienic and Clinical Microbiology - D320058
Title: Hygienicko-klinická mikrobiologie
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2011 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými skupinami patogenních mikroorganismů, jejich nejdůležitějšími zástupci a jejich působením na člověka. Budou vyučovány i principy působení antimikrobiálních látek a obrany mikroorganismů proti nim. Bude věnována i pozornost moderním trendům při ochraně lidí před patogenními mikroorganismy. Ve vybraných případech budou popsány i základní principy a mechanismy životního cyklu vybraných mikroorganismů.
Last update: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

  • rozlišovat mezi zástupci přirozené mikroflóry člověka a podmíněnými patogenními či patogenními mikroorganismy
  • charakterizovat všechny nejvýznamnější původce bakteriálních, kvasinkových, virových i parazitických onemocnění
  • posoudit význam jednotlivých mikroorganismů z hlediska klinické mikrobiologie, spolu s jejich patogenitou a patogenezí některých vybraných onemocnění
  • budou znát mechanismy působení antimikrobiálních látek, ale i mechanismy uplatňující se v prevenci mikrobiálních onemocnění

Last update: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Literature - Czech

Z: M. Votava a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno, 2003, 80-902896-6-5

D: M. Votava: Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun, Brno, 2005, 80-86850-00-5

D: M. Votava a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody, Neptun, Brno, 2010, 978-80-86850-04-8

Last update: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Learning resources - Czech

http://www.szu.cz/

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/MicrobeWiki

http://biomikro.vscht.cz/cz/

Last update: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Syllabus - Czech

1. Historický vývoj a význam lékařské mikrobiologie. Základní pojmy spojené s klinickou mikrobiologií. Kultivační půdy. Fysiologická flora, patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy člověka - obecný přehled.

2. Patogenita a virulence bakterií. Cesty infekce do těla, adhese bakterií, tropismus. Typy infekcí a jejich šíření, inkubační doba. Toxiny, jejich rozdělení a funkce.

3. Antibiotika, dělení, mechanismy působení, vznik resistence. Multiresistence. Spirochety (Treponema, Leptospira, Borrelia).

4. Klinicky významné grampozitivní koky (Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus), gramnegativní koky a kokobacily - Neisseria a další. Grampozitivní nesporulující a sporulující aerobní tyčky (Listeria, Bacillus).

5. Nesporulující anaerobní bakterie (významní zástupci G+ i G- tyček a koků). Tyčinky špatně barvitelné podle Grama (Mycobacterium, Nocardia). Mollicutes - zástupci, onemocnění. Chlamydie - zástupci, onemocnění.

6. Nepravidelné nesporulující aerobní bakterie (Corynebacterium, Arcanobacter, Rhodococcus, Rothia). Grampozitivní sporulující aerobní tyčky - Clostridium. Gramnegativní aerobní tyčky (Pseudomonas, Legionella, Chryseobacterium, Alcaligenes, Brucella, Francisella, Bordetella).

7. Gramnegativní fakultativně anaerobní tyčky (čeleď Enterobacteriaceae). Gramnegativní aerobní až mikroaerofilní tyčky (Helicobacter, Campylobacter). Rickettsie (Rickettsia, Coxiella, Ehrlichia, Rochalimaea, Bartonella).

8. Fungi - dělení, epidemiologie, chorobné stavy vyvolané houbami. Povrchové, subkutánní a systémové mykózy.

9. Obecná parazitologie, protozoa. Parazitičtí kroužkovci a členovci.

10. Viry - definice, historie. Hlavní skupiny virů, klasifikace virů. Virové infekce. Bakteriofágy.

11. Zástupci živočišných DNA virů (Poxviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, Papovaviridae, Hepadnaviridae, Parvoviridae).

12. Nejdůležitější zástupci RNA virů (Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Picornaviridae, Caliciviridae a Astroviridae, Reoviridae, Coronaviridae, Bunyaviridae, Togaviridae, Arenaviridae, Rhabdoviridae, Filoviridae, Retroviridae).

13. Vyvolavatelé virových hepatitid. Priony a prionová onemocnění.

14. Očkování, očkovací látky. Povinná a doporučená očkování.

Last update: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Registration requirements - Czech

Mikrobiologie, Biochemie, Biologie

Last update: Ulbrich Pavel (07.11.2012)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 0 84 / 0
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Examination test 45
Oral examination 45

 
VŠCHT Praha