Gas Chromatography in Analysis of Foods and Natural Products - D323006
Title: Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů
Guaranteed by: Department of Food Analysis and Nutrition (323)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D.
Hajšlová Jana prof. Ing. CSc.
Maštovská Kateřina Ing. Ph.D.
Examination dates   
Annotation -
Last update: Hajšlová Jana prof. Ing. CSc. (20.11.2015)
V rámci předmětu se studenti seznámí s aplikačním potenciálem různých variant uspořádaní plynové chromatografie (GC), jak v oblasti cílené analýzy, tak i pro účely necílového screeningu. Akcent je kladen na charakterizaci nejnovějších trendů v a perspektivní vývoj této stěžejní techniky, diskutovány budou i kritické aspekty pro zajištění optimálních pracovních charakteristik.
Aim of the course -
Last update: TAJ323 (07.03.2014)

Students will be able to understand:

Literature -
Last update: TAJ323 (07.03.2014)

xxx

Syllabus -
Last update: TAJ323 (07.03.2014)

xxx

Registration requirements -
Last update: TAJ323 (07.03.2014)

No requirements.

Course completion requirements -
Last update: TAJ323 (07.03.2014)

The successful completion of a written test or alternatively an oral examination.