SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Structural Analysis of Natural Compounds - D342001
Title: Strukturní analýza přírodních látek
Guaranteed by: Department of Chemistry of Natural Compounds (342)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://intranet.vscht.cz/uchpl-intranet/6899/11238
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc.
Jurášek Michal Ing. Ph.D.
Annotation -
Last update: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (06.11.2012)
Course deals with analytical methods suitable for the analysis of the natural compounds (products), namely IR, UV/VIS, NMR spectrometry, MS, chiroptical methods, and diffraction analysis.
Aim of the course -
Last update: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (23.11.2015)

Students shall gain basic understanding of the analytical methods used in natural products chemistry

Literature -
Last update: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (23.11.2015)

1. Z Böhm S., Smrčková-Voltrová S.: Strukturní analýza organických sloučenin. Skripta VŠCHT Praha 1995. (Lze vypůjčit na ústavu 342).

2. Z McMurry J., Organic Chemistry, 5th ed., Brooks Cole 1999.

3. Z Voltrová S.: Příklady pro cvičení ve strukturní analýze organických sloučenin, Ediční středisko VŠCHT Praha 1996 (možno koupit za 64,- Kč v prodejně skript VŠCHT).

4. D Červinka O.: Chiralita a pojmy s ní související, Chemické Listy 93, 294 (1999). (přehledný referát, časopis je dostupný v ÚK VŠCHT)

5. D Silverstein R.M., Bassler G.C., Morrill T.C.: Spectrometric Identification of Organic Compounds, Fifth.Ed., John Willey and Sons, Inc. New York 1991. ( MS, IR, NMR, UV, ke studiu na ústavu 342).

6. D Spektroskopické metody 18. svazek cyklu Organická chemie, vydalo Ediční středisko Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, Praha 1991. (NMR, MS, IR, X-ray, možnosti komplexního využití, - ke studiu na ústavu 342).

7. D Bláha K., Frič I.: Chiroptické metody . (Část ve svazku textů přednášek pro aspiranty Chemických ústavů ČSAV, Ediční středisko ÚOCHB ČSAV, Praha 1981. (dosažitelné možná v knihovně ÚOCHB).

Learning resources -
Last update: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (23.11.2015)

Mc Murry, Organic Chemistry

Syllabus -
Last update: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (23.11.2015)

1. Overview of the methods for structural analysis of natural products

2. IR spectrscopy

3. Raman spectroscopy

4. Spectroscopy in UV and visible region

5. Proton nuclear magnetic resonance

6. Karplus equation and study of conformers

7. Interpretation of NMR spectra

8. Carbon nuclear magnetic resonance

9. Aplication of NMR for study of chiral compounds

10. Mass spectrometry

11. Methods of ionisation, fragmentation pathways

12. Chiroptical methods

13. Difraction methods

14. Identification of unknown compound

Registration requirements -
Last update: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (23.11.2015)

N342001 Bioorganická chemie přírodních látek

N342006 Chemie přírodních látek

Course completion requirements -
Last update: Drašar Pavel prof. RNDr. DSc. (23.11.2015)

Successful exam

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
4 / 0 112 / 0
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha