SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Optimization of Liquid Chromatography - D342002
Title: Optimalizace kapalinové chromatografie
Guaranteed by: Department of Chemistry of Natural Compounds (342)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Prokudina Elena Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: MORAVCOJ (10.11.2015)
Předmět ja zaměřen na získání hlubokých znalostí z analytické kapalinové chromatografie. Principy separačních procesů LC, instrumentace, stacionární a mobilní fáze, detektory, optimalizace podmínek (kritéria a metody), gradientová chromatografie.
Aim of the course - Czech
Last update: MORAVCOJ (22.11.2012)

Student bude umět:

Rozhodnout se, jaký způsob uspořádání použít pro analýzu vlastního vzorku pomocí kapalinové chromatografie.

Identifikovat problémy při analýzách a navrhovat způsoby řešení.

Kontrolovat separační proces a ověřovat správnost výsledků.

Zacházet správně s výstupy analýzy a interpretovat hmotnostní spektra.

Learning resources - Czech
Last update: MORAVCOJ (10.11.2015)

http://www.vscht.cz/lam/new/

Marvin C. McMater: LC/MS - a practical guide, Wiley-Interscience, 2005.

S. Fanali, P.R. Haddad, C.F. Poole, P. Schoenmakers, D. Loyd: Liquid chromatography: Fundamentals and instrumentation, Elsevier, 2013

V.R. Meyer: Practical high-performance liquid chromatography, 5. vydání, Wiley, 2010

Syllabus - Czech
Last update: MORAVCOJ (21.11.2012)

1. Teoretické principy, eluční charakteristiky

2. Integrace signálu

3. Thermodynamická a kinetická teorie vzniku elučního pásu

4. Gaussova rovnice, účinnost, rozlišení

5. Instrumentace

6. Mechanismy separace

7. Výběr stacionární (polární, středně polární, nepolární, iontoměniče, gely, chirální sorbenty) a mobilní fáze

8. Optimalizované parametry a optimalizační metody

9. Gradientová chromatografie

10. Hmotnostní spektra, základy interpretace

11. Kombinace LC/MS

12. řešení experimentálních problémů

13. Praktické příklady

Entry requirements - Czech
Last update: MORAVCOJ (22.11.2012)

Žádné nejsou.

Course completion requirements - Czech
Last update: MORAVCOJ (22.11.2012)

Závěrečný písemný test a ústní zkouška.

Coursework assessment
Form Significance
Examination test 70
Oral examination 30

 
VŠCHT Praha