Drugs and Addictions - D342003
Title: Drogy a závislosti
Guaranteed by: Department of Chemistry of Natural Compounds (342)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2011
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Is interchangeable with: AP342002, P342002
Examination dates   
Annotation - Czech
Last update: TAJ342 (12.11.2015)
Definování základních pojmů: návyková látka, tolerance, syndrom závislosti, toxická psychóza, akutní a chronická intoxikace, bažení Historie užívání drog (opiáty, kanabinoidy, alkohol), využití v medicině Definice drogy, přírodní, syntetické, nové drogy Obecná rizika užívání návykových látek Látky návykové, omamné, psychotropní, souvislosti vlastností a struktury Opiáty, struktura, receptory, účinky, výskyt v rostlinách, syntetické Kokain, receptory, struktura, účinky, výskyt v rostlinách, syntetické Amfetaminy, účinky, rizika, struktura Halucinogeny, přehled přírodních a syntetických, receptory, struktura Cannabis sativum, složení, účinky, terapeutické indikace Extáze a jiné drogy Mechanismus vzniku závislosti, systém péče a léčení
Literature - Czech
Last update: TAJ342 (12.11.2015)

Bečková, Višňovský: Farmakologie drogových závislostí, Karolinum 1999.

Kolibáš, Novotný: Alkohol, drogy a závislost, Karolinum, 2007.

Vlastní učební text