SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2021/2022
  
Advances in carbohydrate chemistry - D342004
Title: Pokroky v chemii sacharidů
Guaranteed by: Department of Chemistry of Natural Compounds (342)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2005
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Staněk Jan doc. RNDr. CSc. (16.11.2015)
Stereochemie sacharidů, konfigurace, konformace, mutarotační rovnováha Glykosidy, vlastnosti, příprava, reaktivita Chránění hydroxylových skupin, alkylace, acylace, acetalace, silylace Deoxy a aminodeoxyderiváty sacharidů, příprava, vlastnosti, použití, 1,6-Anhydroderiváty, thiirany, oxirany, aziridiny Oligosacharidy a polysacharidy Sacharidový kód, glykokonjugáty C-glykosidy, moderní přístupy ke tvorbě C-C vazeb Pokroky posledního desetiletí v uvedených oblastech
Literature - Czech
Last update: Staněk Jan doc. RNDr. CSc. (16.11.2015)

Boons G. J.: Carbohydrate Chemistry, Blackie Academic & Professional, 1998.

Černý M., Trnka T., Buděšínský M.: Sacharidy, ČSCh, 2013.

Hanessian S.: Preparative Carbohydrate Chemistry, Marcel Dekker, 1996.

Wong C.-H.: Carbohydrate-based Drug Discovery, Wiley-VCH, 2003.

Ernst B., Hart P., Sinay P.: Carbohydrates in Chemistry and Biology, Wiley-VCH, 2000.

Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, Vol. 59-69, Wiley-VCH, 2004-2014.

Syllabus - Czech
Last update: Staněk Jan doc. RNDr. CSc. (16.11.2015)

1. Standardizace znalostí chemie sacharidů pro tento předmět, stereochemie, konfigurace, konformace, rovnováhy poloacetalových forem sacharidů, glykosidy, oligosacharidy, polysacharidy.

2. Redukce, oxidace sacharidů, chránění hydroxylových skupin, parciální reaktivita, anhydrosacharidy.

3. Deoxy, aminodeoxy a další deriváty sacharidů, aziridiny, oxirany.

4. Pokroky v chemii sacharidů: De novo asymetrická syntéza pyranos.

5. De novo asymetrická syntéza pyranos.

6. Syntéza a vlastnosti septanos.

7. Syntéza a vlastnosti septanos.

8. Syntéza glykosidů, nástroje při syntéze oligosacharidů.

9. Syntéza glykosidů, nástroje při syntéze oligosacharidů.

10. Imino sacharidy, inhibitory glykosidas.

11. Imino sacharidy, inhibitory glykosidas.

12. Chemie sacharosy.

13. Chemie sacharosy.

14. 1-Amino-1-deoxy-D-fruktosa, Maillardova reakce.

Registration requirements - Czech
Last update: Staněk Jan doc. RNDr. CSc. (16.11.2015)

Znalosti Organické chemie přírodních látek, znalosti Biochemie

 
VŠCHT Praha