SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Gas chromatography and mass detection - D342005
Title: Plynová chromatografie a hmotnostní detektor
Guaranteed by: Department of Chemistry of Natural Compounds (342)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019 to 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Prokudina Elena Ing. Ph.D.
Kofroňová Edita Mgr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět je zaměřen na získání hlubokých znalostí z plynové chromatografie se zvláštním důrazem na kombinaci s hmotnostním detektorem. Kurz obsahuje témata: princip GLC, instrumentace, typy kolon a stacionárních fází, kondicionace a revitalizace kolon, teplotní programy, retenční indexy, spojení GC/MS, interpretace hmotnostních spekter s elektronovou ionizací.
Last update: MORAVCOJ (10.11.2015)
Aim of the course - Czech

Student bude umět:

Samostatně navrhovat podmínky analýzy vlastního vzorku včetně způsobů derivatizace a detekce.

Kontrolovat separační proces, identifikovat možné chyby a posuzovat správnost získaných výsledků.

Principy interpretace hmotnostních spekter pro identifikaci neznámých látek, jejichž spektra nejsou v databázích.

Last update: MORAVCOJ (22.11.2012)
Literature - Czech

McMaster MC: GC/MS - a practical guide, John Wiley, 2007.

Kitson FG, Larsen BS, McEwen CN: Gas chromatography and mass spektrometry, Academic Press, 1996.

Vlastní text přednášek.

Last update: MORAVCOJ (10.11.2015)
Syllabus - Czech

1. Teoretické principy chromatografie

2. Integrace, eluční charakteristiky, thermodynamická a kinetická teorie

3. Instrumentace, úprava nosného plynu

4. Typy nástřiků, výhody a nevýhody

5. Přehled detektorů, důležité parametry a limity

6. Charakteristika kapilárních kolon, zásady správného zacházení, regenerace

7. Typy interakcí upatňujících se při separaci

8. Přehled stacionárních fází, CPI indexy, Reynoldsovy indexy

9. Derivatizace

10. Teplotní program

11. Kombinace GC/MS, typy detektorů

12. Interpretace hmotnostních spekter získaných elektronovou ionizací

13. Interpretace hmotnostních spekter získaných elektronovou ionizací

14. Praktické příklady

Last update: MORAVCOJ (22.11.2012)
Registration requirements - Czech

Žádné nejsou.

Last update: MORAVCOJ (22.11.2012)
Course completion requirements - Czech

Ústní zkouška.

Last update: MORAVCOJ (22.11.2012)
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Oral examination 80

 
VŠCHT Praha