SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
NMR Spectroscopy of Natural Substances - D342007
Title: NMR spektroskopie pro studium přírodních látek
Guaranteed by: Department of Chemistry of Natural Compounds (342)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2013
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://doc. Ing. R. Hrabal, CSc.
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hrabal Richard prof. Ing. CSc.
Annotation -
Last update: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (15.11.2012)
The purpose of the course is to teach students the fundaments of Nuclear magnetic resonance spectroscopy. It is designed for NMR users to be able to choose a proper NMR experiment, to set it up on an NMR spectrometer, process the results and interpret the spectra. The course is divided into three sections, the first one is about physical background of NMR, the second one is devoted to principles of interpretation of NMR spectra and the last one should help students to orient in numerous applications of NMR spectroscopy. Students must work out their own projects to successfully pass the course.
Aim of the course - Czech
Last update: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Absolventi kurzu si odnesou znalosti o základech NMR spektroskopie a možnostech jejího využití pro řešení běžných problémů, se kterými se chemici setkávají v běžné praxi. Poznají, co je třeba učinit pro úspěšné nastavení jednoduchých 1D a 2D experimentů na NMR spektrometru, naučí se zpracovávat NMR data a poznají, jak nejlépe interpretovat výsledná spektra. Kurz poskytuje i základní orientaci v různých oblastech NMR spektroskopie.

Literature -
Last update: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (21.09.2018)

https://clab.vscht.cz/nmr/vyuka/nmr_pl

Z: H. Friebolin: Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, Wiley-VCH, 4. edition, 2005

D: H. Günther: NMR Spectroscopy John Wileay and Sons, 2.edition, 2001

Learning resources - Czech
Last update: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

http://www.vscht.cz/nmr/predmet/predmet-nmr.html

Syllabus - Czech
Last update: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

1. Základní pojmy, principy pulsních experimentů

2. Dvou a vícedimenzionální NMR

3. Jaderná relaxace, chemická výměna, NOE efekt

4. Konstrukce a princip činnosti NMR spektrometrů

5. Interpretace NMR spekter, výpočty, databáze

6. Konformační analýza I

7. Konformační analýza II

8. Chemická výměna

9. Multijaderná NMR a její využití pro řešení konkrétních problémů

10. Zadání zkouškového projektu

11. NMR biologicky aktivních systémů

12. Studium nevazebných interakcí

13. Kvantitativní NMR, zobrazování pomocí magnetické resonance

14. NMR v pevné fázi

Registration requirements - Czech
Last update: Hrabal Richard prof. Ing. CSc. (15.11.2012)

Student by měl mít základní znalosti matematiky, fyzika a chemie.

 
VŠCHT Praha