SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Chemometrics - D402003
Title: Chemometrika
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2015
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Kania Patrik Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Aplikace pokročilých statistických metod (vícerozměrná pozorování, metody rozpoznávání vzoru, regresní analýza) pro zajištění kvality analytických výsledků a optimalizaci analytických metod.
Aim of the course - Czech
Last update: SUCHANEM (20.11.2012)

Studenti doktorandského studia budou umět:

Používat vícerozměrné statistické metody

Používat lineární a nelineární regresi

Vyhodnocovat epidemiologické studie

Interpretovat výsledky měření

Literature - Czech
Last update: SUCHANEM (20.11.2012)

Základní

Handbook of chemometrics and Qualimetrics, Elsevier 1997, ISBN 0/444/89724/0

Syllabus - Czech
Last update: SUCHANEM (20.11.2012)

1. Úvod do vícerozměrných metod

2. Optimaliozace jednorozměrných měření

3. Optimalizace vícerozměnrých měření

4. ANOVA

5. MANOVA

6. Metoda hlavních komponent

7. Lineární diskriminační analýza

8. Korespondenční analýza

9. Intepretace epidemiologicých studií

10. Programový soubor XLSTAT

11. Programový soubor UNSCRAMBLER

12. Regresní analýza

13. Nelineární regrese

14. Komplexní projekt- zadání a výklad

Registration requirements - Czech
Last update: Kania Patrik Ing. Ph.D. (22.09.2016)

Kurz není vhodný pro studenty, kteří již absolvovali předmět N402042 Analytická chemometrika.

Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 100

 
VŠCHT Praha