SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2021/2022
  
Molecular Spectroscopy - D402008
Title: Molekulová spektroskopie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2012
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Is interchangeable with: AP402003, P402003
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Přednáška poskytuje jednotný teoretický základ pro metody molekulové spektroskopie, jako jsou rotační, vibrační, elektronová spektroskopie, NMR, ESCA atp. Vedle teoretického základu jsou probírány i základy experimentu od klasických po nejmodernější techniky měření.
 
VŠCHT Praha