SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2021/2022
  
Atomic Spectroscopy - D402011
Title: Atomová spektroskopie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: AP402006, P402006
Annotation - Czech
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (10.04.2018)
Předmět je věnován principům a aplikacím moderních metod atomové spektrometrie: atomové absorpční, emisní a fluorescenční spektrometrie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Předmět je určen pro studenty, kteří výuku atomové spektrometrie neabsolvovali v rámci magisterského studia.
Syllabus - Czech
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (10.04.2018)

1. Struktura atomů.

2. Interakce elektronů a elektromagnetického záření, šířka a intenzita spektrálních čar.

3. Základy optiky, konstrukce monochromátorů a polychromátorů, konstrukce detektorů záření.

4. Atomová absorpční spektrometrie, základní konstrukční prvky – zdroje záření, atomizátory.

5. Atomová absorpční spektrometrie: interference a korekce pozadí, optimalizace a zpracování signálu.

6. Atomová absorpční spektrometrie: speciální techniky - generování hydridů, stanovení rtuti, elektrodepozice.

7. Atomová fluorescenční spektrometrie.

8. Plamenová emisní spektrometrie, spektrografie s buzením spekter elektrickým obloukem a jiskrou, spektrometrie s rotační elektrodou, spektrometrie s doutnavým výbojem.

9. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným a stejnosměrným plazmatem, LIBS

10. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: základní konstrukční prvky – iontová optika, iontové filtry a detektory.

11. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem: interference a metody jejich eliminace; speciální techniky – laserová ablace, analýza nanočástic, spojení s elektrotermickým odpařováním.

12. Spřažené techniky ve speciační analýze stopových prvků.

13. Rentgenová fluorescenční spektrometrie.

14. Příprava vzorků pro prvkovou stopovou analýzu, zásady práce ve stopové laboratoři.

Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha